• Budynek THM 2010

 • Budynek ZS3 2014

 • Budynek ZS3 2014

 • Fot. Dobrosław Kostkowski

 • Pierwsza "siłownia wiatrowa".

 

                               

 

 


Prośba o wsparcie finansowe organizacji obchodów stulecia szkoły


 

 Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie odbędzie się 16 września 2021 roku o godz. 17.00 w sali 121 Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. przy ul. Sandomierskiej 2.

Głównym punktem zebrania będzie dyskusja nad kierunkami rozwoju Stowarzyszenia. Bardzo prosimy członków stowarzyszenia o przygotowanie swoich propozycji.

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do licznego uczestnictwa w Zebraniu.

 


 

 Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie odbędzie się 11 kwietnia 2019 roku o godz. 18.00 w sali 203 Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. przy ul. Sandomierskiej 2.

Głównym punktem zebrania będzie dyskusja nad kierunkami rozwoju Stowarzyszenia. Bardzo prosimy członków stowarzyszenia o przygotowanie na piśmie swoich propozycji.

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do licznego uczestnictwa w Zebraniu.


 Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie odbędzie się 14 marca 2019 roku o godz. 18.00 w sali 203 Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. przy ul. Sandomierskiej 2.

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do licznego uczestnictwa w Zebraniu.


 

 W dniu 15 listopada 2018 r odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Wybór przewodniczącego zebrania, wybór protokolanta.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Głosowanie nad wnioskiem kol. Stanisława Sejmickiego o rezygnacji z funkcji Skarbnika i członka Zarządu Stowarzyszenia.

5.      Zgłoszenie kandydatów, ustalenie trybu głosowania i przeprowadzenie wyboru Skarbnika / członka Zarządu Stowarzyszenia.

6.      Przyjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany.

7.      Sprawy różne.

Walne Zebranie przyjęło wniosek o rezygnacji kol. Stanisława Sejmickiego o rezygnacji z funkcji Skarbnika i członka Zarządu Stowarzyszenia. Zgłoszono kandydaturę kol. Alicji Biskupskiej na funkcję skarbnika stowarzyszenia i członka Zarządu Stowarzyszenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania Walne Zebranie wybrało jednogłośnie kol. Alicję Biskupską na skarbnika stowarzyszenia i członka Zarządu Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

prezes – Krzysztof Hapczyn

wiceprezes – Zbigniew Sindalski

skarbnik – Alicja Biskupska

sekretarz – Paweł Kamiński

członek – Jerzy Nowak

członek – Zdzisław Kałamaga

członek- Wacław Kołodziejczak

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący – Piotr Leśniewski

wiceprzewodniczący – Eugeniusz Fornalski

sekretarz- Renata Kowalska

Sąd Koleżeński:

przewodniczący sądu – Marek Gawlik

wiceprzewodniczący sądu- Radosław Moskal

sekretarz sądu – Janusz Zacharski

 


 

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

7 marca 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze członków Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3.

Podczas zebrania prezes Krzysztof Hapczyn przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2013- 2018. Swoje sprawozdania przedstawili też przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Piotr Leśniewski i sekretarz Sądu Koleżeńskiego- Janusz Zacharski.

Uczestnicy Walnego Zebrania przyjęli te sprawozdania jednogłośnie, udzielając tym samym absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Z uwagi na to, że kadencja obecnego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego dobiegła końca, wybrano skład nowych władz Stowarzyszenia.

W wyniku przeprowadzonych wyborów i głosowania powołano na następną kadencję poszczególne organa Stowarzyszenia w następującym składzie:

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3:

prezes – Krzysztof Hapczyn

wiceprezes – Zbigniew Sindalski

skarbnik – Stanisław Sejmicki

sekretarz – Paweł Kamiński

członek – Jerzy Nowak

członek – Zdzisław Kałamaga

członek- Wacław Kołodziejczak

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący – Piotr Leśniewski

wiceprzewodniczący – Eugeniusz Fornalski

sekretarz- Renata Kowalska

Sąd Koleżeński:

przewodniczący sądu – Marek Gawlik

wiceprzewodniczący sądu- Radosław Moskal

sekretarz sądu – Janusz Zacharski

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie odbędzie się 07 marca 2018 roku o godz. 17.00 w pierwszym terminie, a o godz. 17.30 w drugim terminie, w auli Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. przy ul. Sandomierskiej 2.

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do licznego uczestnictwa w Zebraniu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 4. Przyjęcie porządku Zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej i finansowej za rok 2017
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2017.
 9. Dyskusja
 10. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdania
 11. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego
 12. Ustalenie sposobu głosowania
 13. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 14. Wybory władz stowarzyszenia, komisji stałych i Sądu koleżeńskiego na kolejną kadencję.
 15. Przerwa
 16. Ogłoszenie wyników i ukonstytuowanie się Organów Stowarzyszenia
 17. Dyskusja, wolne wnioski.
 18. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków i jego przegłosowanie
 19. Komunikaty i sprawy różne.
 20. Zamknięcie Zebrania.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

       Krzysztof Hapczyn 

 


 Udany Jubileusz 95-lecia

 

    Obchody jubileuszu zorganizowało Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3 we współpracy z dyrekcją i nauczycielami ZS3.

     Sobotnie uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza Św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego. O godz. 10.00 w auli szkoły zebrała się ponad setka absolwentów, dawni nauczyciele, dyrektorzy szkoły, zaproszeni goście oraz młodzież obecnie uczęszczająca do THM-u.

 

więcej...

 


 

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

   Z przykrością informujemy, iż w związku z niewystarczającą, dla celów organizacyjnych, liczbą osób chętnych do udziału w III Zjeździe Absolwentów THM, Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków ZSH i ZS3 w Ostrowcu Św. podjęło decyzję o zmianie formuły spotkania.

        więcej informacji

 


Koleżanki i Koledzy

 

        W 2017 roku nasza szkoła będzie obchodzić jubileusz 95-lecia powstania. Z tej okazji  Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych zamierza zorganizować 3 Zjazd Absolwentów. Wstępnie termin zjazdu został zaplanowany w dniach 22-24 września 2017 roku. Oprócz tradycyjnej części oficjalnej będzie możliwość spotkań towarzyskich. Na zjazd zapraszamy absolwentów Technikum Hutniczo-Mechanicznego i innych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św.

 

Koszt udziału w zjeździe wynosi 150 zł. W ramach tej opłaty zapewniamy Państwu udział w części oficjalnej, zestaw upominkowy i udział w pikniku integracyjnym w karczmie piwnej. Dla chętnych zaplanowaliśmy organizację Balu Absolwentów w Hotelu „Accademia”. Koszt udziału w balu wynosi 100 zł od osoby. Organizacja balu będzie możliwa pod warunkiem udziału w nim co najmniej 100 osób. Uczestnicy balu, zainteresowani noclegiem, będą mogli z niego skorzystać w hotelu „Accademia” po preferencyjnych cenach.

 

Biorąc pod uwagę trudy organizacji zjazdu, kwestie logistyczne i finansowe, prosimy osoby zainteresowane zjazdem, o jak najszybsze zgłaszanie swojego udziału i o wypełnienie poniższego formularza.

 

Ponadto osoby zainteresowane uczestnictwem w balu proszone są o wpisanie tej informacji w "komentarzu" poniższego formularza wraz z podaniem ilości uczestników zabawy.

 

Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji innym absolwentom, z którymi macie Państwo kontakt. Liczymy na Państwa uczestnictwo w tym jakże ważnym, dla naszej macierzystej szkoły i nas wszystkich, wydarzeniu.

 


 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie odbędzie się 15 marca 2017 roku o godz. 17.00 w pierwszym terminie, a o godz. 17.30 w drugim terminie, w auli Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. przy ul. Sandomierskiej 2.

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do licznego uczestnictwa w Zebraniu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku Zebrania.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej i finansowej za rok 2016
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2016.
 8. Dyskusja, wolne wnioski.
 9. Podjęcie uchwał i wniosków dotyczących kierunków dalszej działalności Stowarzyszenia.
 10. Informacja na temat przygotowań do III Zjazdu Absolwentów..
 11. Komunikaty i sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie Zebrania.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

       Krzysztof Hapczyn

 


 

 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie odbędzie się 10 marca 2016 roku o godz. 17.30 w pierwszym terminie, a o godz. 17.45 w drugim terminie, w auli Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. przy ul. Sandomierskiej 2.

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do licznego uczestnictwa w Zebraniu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku Zebrania.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej i finansowej za rok 2015.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2015.
 8. Dyskusja, wolne wnioski.
 9. Podjęcie uchwał i wniosków dotyczących kierunków dalszej działalności Stowarzyszenia.
 10. Wybory uzupełniające do składu Komisji Rewizyjnej.
 11. Komunikaty i sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie Zebrania.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

       Krzysztof Hapczyn

 


 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych
i Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie odbędzie się 5 lutego 2015 roku o godz. 17.00 w pierwszym terminie,a o godz. 17.15 w drugim terminie, w auli Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. przy ul. Sandomierskiej 2.

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do licznego uczestnictwa w Zebraniu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Uczczenie chwilą ciszy pamięci zmarłego dyrektora Sławomira Kopańskiego.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku Zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej i finansowej za rok 2014.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2014.
 9. Dyskusja, wolne wnioski.
 10. Podjęcie uchwał i wniosków dotyczących kierunków dalszej działalności Stowarzyszenia.
 11. Komunikaty i sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie Zebrania.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

       Krzysztof Hapczyn

 

W 2017 roku nasza szkoła będzie obchodzić jubileusz 95-lecia powstania. Z tej okazji Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim zamierza zorganizować III Zjazd Absolwentów. Wstępnie termin zjazdu został zaplanowany w dniach 22-24 września 2017 roku. Oprócz tradycyjnej części oficjalnej, organizatorzy przewidzieli możliwość odbywania klasowych i indywidualnych spotkań towarzyskich. Na zjazd zapraszamy absolwentów Technikum Hutniczo-Mechanicznego i innych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św.